Следващите редове са свързани с едно живително, вибриращо изкуство, чийто плод е жанра свързан с енергийните картини, позитивните картини, картините използвани за арт терапия, за антистрес или за мотивация. Историците на изкуството избягват да говорят за енергии в картините и за позитивни картини, просто защото енергията е едно от най-неуловимите за описване качества в едно платно. Енергията се усеща, но стигат ли думите, за да я опишем?


Син бутон с редирект ВИЖ НАШИТЕ ПРОДУТКИ ТУК


И все пак, ако се вгледате в опитите на импресионистите със светлината, на футуристите с движението, на Ван Гог с неговите изумяващи пейзажи, ще видите, как платната им буквално изразяват едни енергийни състояния постигнати с размаха на четката и със силата на палитрата.

Енергията може да не е лесно определима, но думата е толкова масово използвана, че отдавна се е превърнала в универсално понятие. Някои усещат енергията при връзка с друго човешко същество; някои я възприемат като яркостта или топлината на слънцето в един поразителен летен ден. Други определят енергията като разрушителна сила, докато има такива, които я виждат като причина на живота. Възможно е всеки да има вродено усещане за въздействието на енергията и точно поради това тълкуванието за енергетичността на една картина са изцяло субективни.

Какво обаче значи енергийна картина, какво значи платното да носи енергийно послания? Според много експерти, които се занимават с феномените в изкуството, енергийните картини са тези, които използват цвят, форма, композиция и вдъхновение, за да създадат целенасочени и експресивни образи, които да резонират с човешките чувства и усещания. Това са картините, които пулсират с мистериозна сила, която може да е дело на самите физически характеристики на боите и тяхната смесица, но може и да се тълкувания извиращи дълбоко от човешката психика.

Енергийните картини са плод на едно изкуство, което сякаш идва като естествено развитие от цялата сложност на съвременната цивилизация. С напредването на технологията и науката, художниците търсят нови начини за изразяване, които са отвъд стандартната рефлексия спрямо заобикалящия ни свят. Енергийните платна са заредени с образи, които хващат енергийната същност на живота.

Не толкова художниците, колкото самите почитатели на изкуството търсят енергийни картини за лечение и мандали. Повлияни от навлизането на източните култури в западните общества, хората се запознават с практики, които смятат, че могат да ги лекуват от най-различни зависимости и болести. Работа на художниците е да намерят пресечната точка между търсеното от хората и познанието за създаването на картини, които влияят по даден положителен начин.

Много популярни днес са така наречените антистрес картини. Те са отличен начин за успокояване на интериора, в който човекът, който има нужда от почивка, от освобождаване от стреса да може да се възползва от това въздействие. Техен антипод може да бъде една картина за мотивация, която ще бъде наситена с цветове и форми, които подтикват към действие, към настроение, към желание за победа. Не са малко такива картини, които се поставят в офис кабинети именно с тази цел.
Опит за тълкувание на позитивна картина

Нека навлезем от теоретичната към практичната страна. Умишлено използваме думата тълкувание, защото енергийната картина съдържа извесна мистика в нея, известна неопределимост, странност дори, като в сън. Вгледайте се в платното, което целенасочено избрахме за представяне на текста. То е едновременно разпознаваемо като тема – пейзаж, но е и на ръба на ръба на абстракцията; пейзажът губи от своите съставни части за сметка на цветовете.

Първото нещо, което виждате е цялостната композиция. Ясно е, че това е поле с цветя. Тук обаче не виждаме развитието на това поле в пространството, а напротив. Погледът ни не може да открие равнината напред, защото е спрян от експлозията от цветове, която обзема почти цялото платно. Едва ли можете да различите и едно цвете, но вместо това виждате летящите към небето червени, оранжеви, лилави и бели цветя.

В центъра на платното тези цветове са смесени толкова на гъсто, че създават  усещането за една огромна маса, в която природата губи своята форма. Видимо е, че художникът не е целял да покаже поляната такава каквато е, но е искал да въздейства цялостно. Преувеличил е до тогава степен красотата и въздействието от една такава поляна с цветя, така че да се усети влиянието им и на енергийно ниво.

Когато човек стои на горска поляна осеяна с цветя, той възприема много повече от това, което вижда. Това е ролята на енергийната живописна картина, да въздейства на сетивата по-силно, по-мощно, посланието да бъде предадено не чрез точното възпроизвеждане на действителността, но чрез подсилването на нейните характеристики като форми и цветове, които влияят на подсъзнателно ниво.

Тук се случва и основната опасност. Ако дадена енергийна картина има по предназначение да произведе позитивна емоция, с нейното разчленяване на съставни части, можете да се загуби този позитивен заряд. Енергийните картини се възприемат цялостно като влияние. Затова главно нещо е съзерцанието пред картината, от което започва субективното усещане. Може картината да ви повлияе негативно, защото това сгъстяване на цветовете да не ви се нрави, може обаче напълно да усетите тази цветова експлозия като зареждаща ви с положителна емоция – следователно вие сте намерили път към посланието на художника. Не се изисква да гледате картината като експерт, но да я почувствате като приемник на енергийния заряд вложен в съотношението на цветовете и формите в платното.