Конят е един от най-често появяващите се образи в човешкото творчество още от древността. Затова има едно огромно културно-историческо натрупване, което определя много по-сложна действителност засягаща символното изобразяване на конете в картините.

Само си представете, конят може да бъде изобразен сам насред природата, впрегнат в услуга на човек за вършене на полска работа; конят като герой във война; двойка коне, бял кон, черен кон, стилизиран кон, кентавър, кон в портрет на важна историческа личност, кон като част от състезание, кон в сюрреалистична картина, крилатият кон Пегас и т.н. Това са само част от начините, по които конят може да бъде представен в изобразителното изкуство.

За разлика от пещерното изкуство, което е на хиляди години и е трудно за интерпретация, то от Античността и Средновековието насам, вече имаме много ясни показатели каква символика да търсим в коня. С развитието на езика на живописта с настъпването на Модерността, конят продължава да се появява като неизменна фигура от творчеството на безброй художник. Това никак не е случайно!

Живописното изкуство обединява различните символики на коня в картините. Затова е много важно тълкуванието на картините в контекст, но за това, ще говорим в края на текста.
 

Символика на коня в западната култура


Да започнем от най-лесната интерпретация – конят в западната култура като символ на свободата, на свободната воля. Езда на кон в свободен бяг символизира скъсването на човека с неговите задръжки. Като цяло образът на коня символизиращ свободата се дължи на неговата природа, той е мощен, див дух, който е опитомен от човека, служи му вярно, но остава поривът у животното към свободата.

Изобразен галопиращ свободен кон в природата е символ на скоростта и положителната енергия, на мъжката енергия, докато белият кон добавя към този образ успех, слава и свобода. Два бели коня тичащи в природата носят усилване на здравето и човешкото благосъстояние.

В духовен план конят символизира силната връзка на човека със себе си. Затова има толкова много исторически примери как големи исторически фигури имат много силна връзка с коня си. Задължително е да си спомним тук за връзката между Александър Велики и неговият легендарен Буцефал. Историята разказва за горчивата мъка, която пълководецът изпитал при смъртта на коня си, който бил погребан като цар. Александър дори основал град в памет на своя бързоног любимец.

Българската история още от стари времена разказва за силната връзка на нашите предци с коня. Не е случайно изображението на Мадарския конник, където виждаме коня като символ на царската власт, оттам и на реда в природата. Гръцката митология, митологиите от норвежките земи, келтските легенди, славянските митове, всички те обогатяват символиката на коня, така че днес да има много възможни тълкувания на неговия образ в картините – от царската и войнствена символика до духовната чистота и свобода.

Символика на коня в източните култури


В източните култури конят също е важен символ с разнопосочно значение. Белият кон символизира мир, избавление от война. В Китай и във фън шуй философията, конят се асоциира с добрия късмет, точно както и в западната култура. Конят в Китай е седмото животно от зодиака и носи символиката на скоростта, свободата, но и промяната. 

Според тази философска система, родените под знака на коня са енергични, атлетични, преследващи своите мечти. Бързо сменят емоциите си и имат избухлив нрав, но прощават бързо. Жените родени под знака на коня са красиви и създаващи свежа аура около себе си. Те могат един ден да бъдат елегантни, но на другия ден буйни и непримирими като характер.

В Индия, последователите на будизма смятат белия кон за свещено животно. Той символизира чистотата и дори самия Буда. Дори има легенда по онези земи, която разказва как знанието от будистките текстове е било разпространено по съседните земи на бял кон. За японците конят също е свещено животно. Те имат вярване, че божественият дух се появил в човешкия свят на кон.

Освен това духовно представяне на конете в източноазиатските култури, не трябва да забравяме, че те са неразривно свързани със стратегическата и тактическата еволюция на въоръжените конфликти. Воин на кон или конска колесница променя баланса на силите между цивилизациите. Монголите покоряват огромни територии и влизат в завладените градове именно на кон, за да затвърдят авторитета си. По този начин конят има символичен образ свързан със силата и властта.


Символика на белия и черния кон

Като пример за често появяващи се образи, белият и черният кон има много силна символика, заради която присъстват в най-различни картини. Те са два различни архетипа на конския образ, и носят своето културно и символично значение.

Значението на белия кон включва чистота, героизъм, духовно просветление и триумф на доброто над злото. Символиката на черния кон е по-дълбока, по-неясна, но също толкова силна. Терминът „тъмен кон“ се използва за описание на състезател в състезание, за когото малцина са чували или на когото никой не обръща внимание, но неочаквано печели. Тоест, това е аутсайдерът, който проявява героизъм, който печели и преобръща съдбата.

Като наследство от славянските култури е останала легендата на Белобог и Чернобог, всеки от които язди бял и черен кон, и са във вечна борба, образ който насочва към Ин и Ян, за вечната борба, от която произлиза хармонията в света.


Символика на кафявия кон

За разлика от белия и черния кон, който има по-абстрактна символика, кафявият кон сякаш е по-близък до човека. Той символизира сила, контрол, успех и свобода. Кафявият кон в състояние да преодолее всички препятствия, пред които е изправено чрез силна работна етика и свързаност със земята. Търсенето на картина с кафяв кон говори за необходимостта да бъдете силни и да поемете контрол над нещата. По подобен начин картина с кафяв кон може да ви донесе сила, докато търсите успех и лична свобода.


Как да тълкуваме картините с коне

Нека се върнем в началото, когато споменахме за културно-историческото натрупване на символи и значения свързани с образа на коня. След като знаем толкова много истории свързани с коне, толкова много различни означения, толкова различни проявления в различните човешки култури през вековете, можем да обобщим основното. Именно чрез него по-лесно ще тълкувате картините с коне.

Символиката и значенията на коня включват в себе си решителност, издръжливост, доблест, свобода, пътуване, красота, величие и дух. Всеки един от тези аспекти може да прелее в символичното изображение на коня в платното. Когато видите един самотен кон в природата, изобразен като централна фигура, можете да видите въплъщението на всички тези качества. Тоест виждате коня като архетипна фигура. В момента, в който погледнете нещата в детайли, ще видите, че художникът може би е подчертал едно от тези качества, може би е изобразил момент на проявление на едно от тези качества или да забележите момент, в който има трансформация от едно състояние в друго.

Когато видите кон в отношение с други фигури в платното, тогава вече виждаме архетипа в действие, виждаме проявлението на коня в контекста на изображението. Например в картина, в която има галопиращ кон, той е символ на скоростта и успеха. Ако галопиращият кон е червен на цвят, той съдържа още една нотка агресия в повече. Такъв образ в картина би бил подходящ за офис на фирма, която се появява на пазара и иска да завоюва мястото си на пазара.

Когато конят е спрял на място и стои на четирите си крака, тогава това е символ на силна и мощна енергия. Когато два коня са изобразени в картина, това може да е образ на партньори в силна връзка помежду си.

Ако гледате картина на кон застанал до жена и картината в същността си е въображаема тема, тогава може художникът да засяга сенсуалната страна на коня, тази която допълва женското начало. Още повече, в своето тълкувание на сънищата, Фройд определя коня като носител на сексуална енергия.

Когато избирате картина с кон, приложете изкуството на гледането. Застанете пред образа и го анализирайте сами. Вижте какво може да означава за вас, след това се поинтересувайте какво може да е подтикнало художникът да избере едно или друго решение. След като знаете повече за различните пътища, по които да търсите символиката на коня, по-бързо ще установите скритото в картината.

Ако една картина с кон ви привлича повече от друга, това значи, че вие имате духовна връзка с нея по една или друга причина. Точно както конят е символ на тази връзка на човека със самия себе си, така и картината ще прокара този невидим път до душата ви и тогава символиката ще бъде много по-лесно разгадаема.